Работно Време

Понеделник - Петок   од 10:00 – 14:00 часот

Сабота        од 10:00 -  14:00 часот.

                 Недела од 09:30-14:00 часот. Богослужба почнува во 10:00 часот.