Управен Одбор

Управниот Одбор, избран на редовното годишно собрание одржано на 5 Февруари 2023 година, се состои од следниве членови:

Божиновска Јулијана - претседател

Стојчески Зоран - подпретседател

Прота-Ставрофор Блажо Кожарски - секретар

Јанковска Јагода  - благајник

Костов Богдан

Шестак Лепа

Крстевски Томе

Петровска Зора