Viktig information - påsk

Publiceringsdatum: Apr 14, 2020 7:40:5 PM

I enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i syfte att förhindra smitta av covid-19, vill Makedoniska Ortodoxa Kyrkan informera troende, medlemmar och besökare följande med anledning av förestående påskhelg:

Vi uppmanar dig att stanna hemma under påskhelgen och avstå från att komma till kyrkan om:

o   du är över 70 år eller tillhör andra riskgrupper,

o   är smittad eller har symptom på covid-19.

Stöd kyrkan i dessa svåra tider och lämna ditt bidrag genom att swisha till 123 238 68 11 eller betala in på bankgiro 929-5999. Vi kommer att tända ljus för alla som inte kan närvara fysiskt.

Gudstjänster kommer att hållas under påskhelgen med följande restriktioner:

o   Antalet besökare i kyrkan har med hänsyn tagen till utrymme begränsats till maximalt 30 personer åt gången (personal och andra som är behjälpliga vid gudstjänsterna är inte inräknade).     

o Församlingslokalen kommer att vara helt stängd från Skärtorsdagen den 16 april till och med Tredjedag Påsk den 21 april. 

·       Om du kommer till kyrkan under påskhelgen – tänk på följande:

o  Håll avstånd till andra besökare och personal, ca 1,5 – 2 meter. Vänligen respektera detta!

o   Använd hela utrymmet i kyrkan ända fram till ikonostasen och blockera inte vägen för andra genom att ställa dig längst bak vid ingången. Stolar är utplacerade i kyrkan för att hjälpa besökare att hitta sin plats. När du går in i kyrkan, se efter var det finns en ledig stol och ställ dig framför den (eller sätt dig på stolen).

o   Om det redan finns 30 personer inne i kyrkan, vänligen vänta på din tur och följ anvisningar från ansvarig personal.

·     Specifik information relaterad till Påskafton den 18 april:

o Det kommer att finnas möjlighet att besöka församlingen mellan klockan 10-14 och från klockan 18 för de som vill tända ett ljus och lämna sitt bidrag. Kom i tid och använd tiden mellan klockan 18-24 i syfte att undvika trängsel och väntetid utanför grinden.

o Ljusförsäljning kommer att ske utomhus. Ljusen tänds utomhus och även ikonen kommer att vara placerad utomhus.

o   Kyrkan kommer att vara stängd fram till midnatt.

o   Uppehåll dig inte mer än nödvändigt på församlingens tomt för att vi ska kunna bereda så många som möjligt möjligheten att tända ett ljus med tanke på restriktionerna om maximalt 30 personer.

o   Lämna företräde till Gudstjänsten som börjar efter midnatt för de personer som ska ta nattvarden.

o  Är det någon som ska ta nattvarden men nekas tillträde på grund av att maxantalet är uppnått, kommer prästen att stanna kvar en timme extra efter Gudstjänstens avslut för att bereda alla möjligheten att ta nattvard. Ni kan då komma ca klockan 02. 

·       Specifik information relaterad till Påskdagen den 19 april:

o   Gudstjänsten börjar klockan 10.30 och fram till ca 11.30, men kyrkan kommer vara öppen från klockan 08 till och med 15.

o  Om ni bara vill tända ett ljus och inte närvara på Gudstjänsten är det säkrast att komma mellan klockan 08-10 och mellan klockan 12-15 med tanke på restriktionerna ovan.

 

Malmö den 14 april 2020

Styrelsen