VIKTIG INFORMATION

Publiceringsdatum: Apr 02, 2020 12:15:48 PM

I enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i syfte att förhindra smitta av Covid-19, vill Makedoniska Ortodoxa Kyrkan informera sina medlemmar och besökare följande:

Antalet besökare i kyrkan har med hänsyn tagen till utrymme begränsats till maximalt 30 personer åt gången (personal och andra som är behjälpliga vid gudstjänsterna är inte inräknade).

Vänligen respektera detta och håll avstånd till varandra, ca 1,5 – 2 meter. Använd hela utrymmet i kyrkan ända fram till ikonostasen och blockera inte vägen för andra genom att ställa dig längst bak vid ingången. Stolar är utplacerade i kyrkan för att hjälpa besökare att hitta sin plats. När du går in i kyrkan, se efter var det finns en ledig stol och ställ dig framför den (eller sätt dig på stolen).

Vid ingången i kyrkan finns det handsprit. Vi uppmuntrar besökare att använda handsprit vid ingång till och utgång ur kyrkan.

Inne i församlingslokalen begränsas antalet besökare till maximalt 30 personer åt gången (personal och andra som är behjälpliga, t ex styrelsemedlemmar är inte inräknade).

Vänligen använd hela utrymmet i församlingslokalen och sitt inte för nära varandra. Håll ett avstånd till varandra på minst 1,5 – 2 meter.

Utanför toaletterna finns det tillgång till handsprit. Inne i toaletterna finns det tvål. Tvätta händerna ofta.

Stanna hemma om du är förkyld eller i övrigt känner dig sjuk. Vi måste alla ta ansvar för varandra.

Öppettiderna i församlingen kommer vi fortsatt försöka hålla som vanligt för våra medlemmars skull, dock med minskad personalintensitet. Vi ber er ha överseende med detta och förståelse för att vår personals hälsa och välmående är minst lika viktigt som tillvaratagandet av våra medlemmars intressen.

Gudstjänsterna i den egna kyrkolokalen kommer vi försöka bedriva såsom planerat, dock med ovan restriktioner kring antalet besökare. Gudstjänsterna som var planerade att bedrivas på annan ort (Eslöv, Växjö och Gislaved) kommer tillsvidare att ställas in.

Vad som ovan skrivits gäller tillsvidare och kan komma att ändras med kort varsel i det fall nya beslut och/eller föreskrifter kommer från regeringen eller andra relevanta statliga myndigheter. Gudstjänster kan komma att ställas in och förändringar i församlingens öppettider kan komma att ändras med kort varsel beroende på hälsoläget hos berörd personal och andra relevanta omständigheter.

Malmö den 2 april 2020

Styrelsen