INFORMATION

Publiceringsdatum: Oct 03, 2021 7:41:54 AM

Som ett led av myndigheternas lättnad avseende Covid-19 restriktionerna är vi som församling fortfarande skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder.

Kyrkan kommer fortsatt vara öppen dagligen mellan klockan 10.00 – 14.00.

Församlingshemmet samt caféet kommer att vara öppna på söndagar samt övriga helgdagar då Gudstjänst firas mellan klockan 12.00 – 14.00.

Måndag till lördag (förutom på helgdagar enligt ovan) kommer församlingshemmet och caféet att vara stängda som tidigare.

Församlingslokalen kommer endast att lånas ut för medlemmars behov, ej till utomstående.

Malmö 2021-09-29                                                                      

Styrelsen för MPCO „St. Naum Ohridski“-Malmö