СООПШТЕНИЕ - ПРОШИРЕН СОСТАНОК НА 13.10.2019 ГОД

Publiceringsdatum: Oct 05, 2019 6:40:49 AM

Црковниот Управен Одбор на МПЦО „Св. Наум Охридски“ - Малме Ве повикува/поканува во Недела 13.10.2019 година, во црковните помошни простории после Светата Божествена Литургија со почеток во 12.00 часот на проширен состанок со следниот

Дневен Ред

1. Молитва

2. Информација за можност на купување земја/парцела од 1 318 метри квадратни позади црква

3. Донесување на одлука

4. Затворање на состанокот

Со надеж дека ќе присуствувате на проширениот состанок, Ве поздравуваме со братски христијански поздрав

Христос помеѓу нас

Од УО на МПЦО „Св. Наум Охридски“ - Малме