Работно време

Publiceringsdatum: May 10, 2020 7:24:38 PM

Од понеделник 11 Мај црквата ќе биде отворена секој ден од 10.00 часот до 14.00 часот. Црковните помошни простории сеуште ќе бидат затворени.

//Управниот Одбор