Управен Одбор


Управниот Одбор, избран на редовното годишно собрание одржано на 5 Февруари 2017 година со двегодишен мандат, покрај парохискиот свештеник Прота-Ставрофор Блажо Кожарски, се состои од следниве членови:

Котевски Кирил - претседател
Јанковска Јагода - подпретседател
Божиновска Јулијана - секретар
Кутлешовски Слободан - благајник
Зенговска Лиљана
Ѓоргиоски Драган
Цветковска Нада
Петковска Ица