Работно време

posted May 10, 2020, 12:24 PM by MPCO Sv. Naum Ohridski   [ updated May 10, 2020, 12:27 PM ]
Од понеделник 11 Мај црквата ќе биде отворена секој ден од 10.00 часот до 14.00 часот. Црковните помошни простории сеуште ќе бидат затворени.

//Управниот Одбор 
Comments