Актуелно - Aktuellt


VIKTIG INFORMATION

posted Apr 2, 2020, 5:15 AM by MPCO Sv. Naum Ohridski

I enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i syfte att förhindra smitta av Covid-19, vill Makedoniska Ortodoxa Kyrkan informera sina medlemmar och besökare följande:

Antalet besökare i kyrkan har med hänsyn tagen till utrymme begränsats till maximalt 30 personer åt gången (personal och andra som är behjälpliga vid gudstjänsterna är inte inräknade).

Vänligen respektera detta och håll avstånd till varandra, ca 1,5 – 2 meter. Använd hela utrymmet i kyrkan ända fram till ikonostasen och blockera inte vägen för andra genom att ställa dig längst bak vid ingången. Stolar är utplacerade i kyrkan för att hjälpa besökare att hitta sin plats. När du går in i kyrkan, se efter var det finns en ledig stol och ställ dig framför den (eller sätt dig på stolen).

Vid ingången i kyrkan finns det handsprit. Vi uppmuntrar besökare att använda handsprit vid ingång till och utgång ur kyrkan.

Inne i församlingslokalen begränsas antalet besökare till maximalt 30 personer åt gången (personal och andra som är behjälpliga, t ex styrelsemedlemmar är inte inräknade).

Vänligen använd hela utrymmet i församlingslokalen och sitt inte för nära varandra. Håll ett avstånd till varandra på minst 1,5 – 2 meter.

Utanför toaletterna finns det tillgång till handsprit. Inne i toaletterna finns det tvål. Tvätta händerna ofta.

Stanna hemma om du är förkyld eller i övrigt känner dig sjuk. Vi måste alla ta ansvar för varandra.

Öppettiderna i församlingen kommer vi fortsatt försöka hålla som vanligt för våra medlemmars skull, dock med minskad personalintensitet. Vi ber er ha överseende med detta och förståelse för att vår personals hälsa och välmående är minst lika viktigt som tillvaratagandet av våra medlemmars intressen.

Gudstjänsterna i den egna kyrkolokalen kommer vi försöka bedriva såsom planerat, dock med ovan restriktioner kring antalet besökare. Gudstjänsterna som var planerade att bedrivas på annan ort (Eslöv, Växjö och Gislaved) kommer tillsvidare att ställas in.

Vad som ovan skrivits gäller tillsvidare och kan komma att ändras med kort varsel i det fall nya beslut och/eller föreskrifter kommer från regeringen eller andra relevanta statliga myndigheter. Gudstjänster kan komma att ställas in och förändringar i församlingens öppettider kan komma att ändras med kort varsel beroende på hälsoläget hos berörd personal och andra relevanta omständigheter.

Malmö den 2 april 2020

Styrelsen

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ

posted Apr 2, 2020, 5:14 AM by MPCO Sv. Naum Ohridski

Македонската Православна Црква, почитувајќи ги одлуките и препораките на надлежните институции во Шведска за спречување на заразата од Ковид-19, ги известува своите членови и посетители следното:

Бројот на посетители во црквата се ограничува на максимално 30 во исто време (нерачунајќи персонал и други кои помагаат во литургијата).

Ве молиме да го запазите ова и да одржувате растојание од 1,5 - 2 метри помеѓу вас. Користете го целиот простор во црквата до иконостасот и не го блокирајте патот на други посетители при влезот во црквата. Столови се поставени во црквата за да им помогнат на посетителите да го заземат своето место. Кога ќе влезеш во црква, погледни каде има слободен стол и застани пред него (или седнете на столот).

При влез во црквата ќе најдете средство за дезинфекција на рацете. Препорачуваме да се користи средството при влез во и излез од црквата.

Во помошните црковни простории бројот на посетители е ограничен на 30 во исто време (нерачунајќи персонал и други кои помагаат како на пример членови на управен одбор).

Ве молиме користете го целиот простор во помошната просторија и не седете близу еден до друг. Држете растојание од 1,5 - 2 метри помеѓу вас.

Пред тоалетите има средство за дезинфекција на рацете. Во тоалетите има течен сапун. Миете ги рацете често.

Останете дома доколку сте преладени иле се осеќате болен. Сите мораме да преземеме одговорност еден према друг.

Работното време ќе се потрудиме да го задржиме како до сега со респект и грижа према нашите членови, но со намален интензитет кај персоналот. Молиме за ваше разбирање дека здравјето на нашиот перонал е исто толку важно како запазувањето на потребите на нашите членови.

Богослужбите во црквата ќе се потрудиме да ги извршуваме како планирано, но со рестрикции околу бројот на посетители. Богослужбите планирани да се одржат во други градови (Еслев, Векше и Гиславед) се откажуваат во неодредено време.

Горенаведената информација важи во неодредено време и може да биде изменета во краток рок доколку има нови одлуки или препораки од Шведската влада или други релевантни државни институции. Можно е Богослужби да се откажат и работното време во црковна општина да се смени во краток рок зависно од здраствената положба кај персоналот и дурги релевантни околности.

Малме, 2 Април 2020 година

Управен Одбор

СООПШТЕНИЕ - ПРОШИРЕН СОСТАНОК НА 13.10.2019 ГОД

posted Oct 4, 2019, 11:40 PM by MPCO Sv. Naum Ohridski

Црковниот Управен Одбор на МПЦО „Св. Наум Охридски“ - Малме Ве повикува/поканува во Недела 13.10.2019 година, во црковните помошни простории после Светата Божествена Литургија со почеток во 12.00 часот на проширен состанок со следниот

Дневен Ред

1. Молитва
2. Информација за можност на купување земја/парцела од 1 318 метри квадратни позади црква
3. Донесување на одлука
4. Затворање на состанокот

Со надеж дека ќе присуствувате на проширениот состанок, Ве поздравуваме со братски христијански поздрав

Христос помеѓу нас

Од УО на МПЦО „Св. Наум Охридски“ - Малме

Стара Нова Година (Василица)

posted Dec 18, 2017, 12:58 AM by MPCO Sv. Naum Ohridski   [ updated Dec 9, 2018, 5:54 AM ]

МПЦО „Св. Наум Охридски“ - Малме во помошните црковни простории организира забава по повод дочек на Новата 2019 Година према црковниот (Јулијанскиот) календар. Недела 13 Јануари 2019 година со почеток во 19.00 часот. Погледнете го прилогот за подетални информации.

Среќна Нова Година / Gott Nytt År

posted Dec 27, 2016, 5:44 AM by MPCO Sv. Naum Ohridski   [ updated Dec 27, 2016, 5:44 AM ]

На сите наши членови им се заблагодаруваме за изминатата година, им посакуваме среќна Нова 2017 Година и ве покануваме на престојните празници и одбележувања за кои имате подетална информација лево под линкот „Богослужби - Gudstjänster“.

Vi vill tatillfället i akt och tacka våra medlemmar för det gångna året, önskar er ett Gott Nytt År och hälsar er välkomna till kommande högtider för vilka ni finner mer detaljerad information i länken till vänster "Богослужби - Gudstjänster".
 

Фрескоживопис - Freskmålningar

posted Nov 28, 2016, 3:11 AM by MPCO Sv. Naum Ohridski

Четвртата фаза осликување фрески во внатрешниот дел на црквата е во полн тек. Работата се одвива према плановите и се треба да биде готово до средината на Декември месец. Поминете да погледнете и да се восхитите на прекрасното дело за кое што повеќе институции покажаа интерес за документација и зачувување како културно-уметничко наследство на Шведска.

Црквата е отворена секој ден од 10.00 до 14.00 часот. Во Недела има Богослужби со почеток во 10.00 часот. Адресата е Данска веген 30 во Малме.

Повелете да видите до кај се работите, до следното наминување можете да погледнете неколку слики.доставени во прилог.

Ова исто така е последна шанса доколку сакате да учествувате во фрескоживописот со донација на економски средства. Вашиот доброволен прилог уплатете го на црквената банкова жиро сметка 929-5999. Сите донации се добредојдени, големи и мали, се по своја лична желба и можност.

Однапред ви благодариме!

Црковниот Управен Одбор

__________________________________________________________________________________________

Den fjärde fasen målningar av fresker invändigt i kyrkan är i full gång. Arbetet flyter på bra och det beräknas vara helt färdigställt i mitten av december. Kom gärna förbi, titta och beundra detta fantastiska konstverk som vi alla är oerhört stolta över och för vilket många institutioner visat intresse för att dokumentera och bevara som ett konst- och kulturhistoriskt minnesmärke i Sverige.

Kyrkan är öppen alla dagar mellan klockan 10.00 och 14.00. Söndagar är det gudstjänst med start 10.00. Ni hittar oss på Danska vägen 30 i Malmö.

Välkomna att titta förbi, till dess hittar ni några bilder längre ner som bilagor.

Det är nu också sista chansen om man vill vara med och lämna sitt ekonomiska bidrag till kyrkan och vara delaktig i freskmålningarna. Stöd arbetet ekonomiskt genom insättning på församlingens bankgiro 929-5999. Alla bidrag är välkomna, stora som små, allt enligt egen vilja och förmåga.

Tack för ditt stöd!

Styrelsen


Фолклорна секција - Folkdansgruppen

posted Nov 28, 2016, 2:05 AM by MPCO Sv. Naum Ohridski

Фолклорната секција има тренинг секоја Недела од 14.00 до 15.00 часот во црквените помошни простории. За подетални информации обратете се кај Ленче Бошковска на телефон 076-232 82 48.

Folkdansgruppen har träning varje söndag mellan klockan 14.00 och 15.00. För mer information kontakta Lence Boskovska på telefon 076-232 82 48.

Богослужби / Gudstjänster

posted Apr 18, 2016, 8:05 AM by MPCO Sv. Naum Ohridski   [ updated Oct 4, 2019, 11:42 PM ]

Кликнете на линкот „Богослужби“

Klicka på länken "Gudstjäsnter"

Стара Нова Година (Василица) - Stara Nova Godina (Vasilica)

posted Nov 29, 2015, 8:34 AM by MPCO Sv. Naum Ohridski   [ updated Nov 28, 2016, 3:14 AM ]

МПЦО „Св. Наум Охридски“ - Малме во помошните црковни простории организира забава по повод дочек на Новата 2017 Година према црковбниот (Јулијанскиот) календар. Петок 13 Јануари 2017 година со почеток во 19.00 часот. Погледнете го прилогот за подетални информации.

Makedoniska Ortodoxa Kyrkan i Malmö inbjuder till fest i samband med nyårsfirande enligt den kyrkliga (Julianska) kalendern. Fredagen den 13 Januari 2017 med start klockan 19.00. För mer information se bifogad fil.

Соопштение

posted Jul 30, 2015, 4:19 AM by MPCO Sv. Naum Ohridski   [ updated Nov 28, 2016, 2:38 AM ]

Македонската Православна Црковна Општина „Св. Наум Охридски“ ги повикува сите заинтересирани деца од школска возраст на следниве активности:

 

Фолклор

Секоја Недела помеѓу 14.00 и 15.00 часот во црковните помошни простории.

За повеќе информации обратете се кај Ленче Бошковска на телефон 076-232 82 48.

 

Веронаука

Запознавање на најосновните работи во нашата вера. Веронаука се одржува помеѓу 13.00 и 14.00 часот во следните термини:

Недела 30 Октомври

Недела 13 Ноември

Недела 27 Ноември

За повеќе информации обратете се кај свештеникот Прота-Ставрофор Блажо Кожарски на телефон 0704-60 43 64.

 

Повелете!

 

Управен одбор при МПЦО „Св. Наум Охридски“1-10 of 27